Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

Grup tinta

Grupul Ţintă al Proiectului a fost reprezentat de 400 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 760 angajaţi din mediul rural, 400 de şomeri, 190 de manageri din mediul rural şi 440 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă.

Persoanele care constituie grupul ţintă al proiectului au fost sprijinite prin una sau mai multe măsuri. Astfel, aceştia au beneficiat de măsuri de informare-conştientizare, fie prin participare directă la conferinţe, evenimente, caravane, târguri de sănătate, workshop-uri, cursuri, fie prin alte mijloace – materiale informative şi promoţionale, informări prin intermediul posturilor TV şi radio locale.

Dintre persoanele vizate, 494 au participat la programele de formare profesională prevăzute în cadrul proiectului (adică 200 manageri şi 294 angajaţi din mediul rural), celorlalte fiindu-le destinate în mod special activităţile de Informare-educare şi activităţile de consiliere şi orientare profesională, în scopul unei mai bune integrări şi adaptări la piaţa muncii, aflată într-o continuă schimbare.

Pentru a satisface nevoile clar definite ale grupului ţintă, activităţile au fost concepute astfel încât să ţină cont de potenţialul membrilor grupului ţintă, de perspectivele de dezvoltare pe termen scurt şi mediu ale pieţei muncii în mediul rural, cât şi de specificul zonei.

Welcome / Grup tinta

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii