Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

ACTIVITĂŢI DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJAŢII DIN MEDIUL RURAL CARE SĂ INTEGREZE MODULE PRIVIND ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ (INCLUZÂND LIMITAREA FACTORILOR DE RISC LA LOCUL DE MUNCĂ)

Programul de formare dedicat angajaţilor din mediul rural, din cadrul comunităţilor incluse în proiect, a vizat în egală măsură, ca şi în cazul formării managerilor din mediul rural, creşterea nivelului abilităţilor şi competenţelor angajaţilor.

Astfel, au fost identificaţi şi au participat la cursul de formare – Competenţe Sociale şi Civice – 294 de angajaţi din mediul rural, cursul vizând obţinerea unor competenţe necesare pentru a comunica eficient la nivel interpersonal, instituţional şi social, pentru organizarea ergonomică şi eficientă a locului de muncă, promovând sănătatea şi securitatea la locul de muncă, dar şi în scopul asigurării igienei şi securităţii muncii în activităţile desfăşurate, în funcţie de specificul locului de muncă.

Activităţile din cadrul pachetului de lucru 7 au presupus stabilirea programei de curs în baza evaluării de nevoi efectuate în cadrul proiectului, realizarea materialelor pentru cursuri (suporturi de curs, broşuri, prezentări PowerPoint etc), organizarea efectivă a sesiunilor de curs, organizarea etapei de evaluare a cursanţilor, respectiv elaborarea rapoartelor cu concluziile evaluării cursurilor de formare profesională.

Welcome / Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii