Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

CONSTITUIREA ŞI PROMOVAREA PARTENERIATELOR INTERREGIONALE, REGIONALE ŞI LOCALE ÎNTRE ORGANIZAŢII ŞI INSTITUŢII RELEVANTE, ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII CAPACITĂŢII SISTEMELOR DE SPRIJIN ŞI DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE DIN MEDIUL RURAL

Această activitate s-a bazat pe principiile dezvoltării comunitare şi abordării multisectoriale şi a vizat dezvoltarea de Comitete şi Parteneriate Multisectoriale Locale, în care au fost reprezentate instituţii şi parteneri ce au manifestat interes privind introducerea pe agenda de lucru a problemei dezvoltării resurselor umane în mediul rural.

Comitetele şi Parteneriatele Multisectoriale Locale au fost alcătuite din 3-5 membri reprezentând sectoare de activitate cu impact asupra dezvoltării resurselor umane din mediul rural, cum ar fi: educaţia, sănătatea, sectorul social, administraţia locală, etc. Acestea au avut întâlniri periodice în cadrul cărora au discutat modul de implementare a activităţilor din cadrul proiectului la nivelul fiecărei comunităţi, dar şi diverse alte probleme identificate şi modul de soluţionare a acestora.

La nivel de judeţ, au fost semnate protocoale de colaborare cu Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, care oferă servicii angajaţilor (informare şi consiliere, mediere, instruire, îndrumare şi asistenţă în vederea auto-angajării sau pentru a începe o afacere proprie) şi angajatorilor (subvenţii pentru angajare, împrumuturi în condiţii favorabile pentru crearea de noi locuri de muncă). Colaborarea a constat într-un schimb util de informaţii între echipa proiectului şi AJOFM-urile semnatare. Acestea au sprijinit echipa proiectului în identificarea participanţilor la activităţile de consiliere şi orientare profesională, respectiv consiliere şi asistenţă antreprenorială organizate în comunele proiectului, respectiv şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Deoarece „Sănătatea la Locul de Muncă” reprezintă o problemă importantă a dezvoltării resurselor umane şi trebuie văzută ca o valoare socială, care are nevoie de protecţie şi de investiţii, sănătatea fiind, de fapt, o resursă a dezvoltării umane şi sociale, unul din scopurile constituirii de parteneriate a fost acela al unei implicări active şi a dezvoltării colaborării dintre instituţiile din diferite sectoare, în scopul sprijinirii activităţilor de promovare a sănătăţii şi a sănătăţii la locul de muncă în zonele rurale.

În acest sens, pentru a le oferi parteneriatelor constituite instrumente utile şi un cadru real de desfaşurare a activităţii, membri echipei Fundaţiei Romtens, împreună cu experţii din partea partenerului internaţional Belfast Healthy Cities şi având sprijinul partenerilor români şi a colaboratorilor specialişti în domeniul sănătăţii, au elaborat un set de ghiduri de bună practică, ale căror teme le prezentăm mai jos:

  • Sănătate şi Bunăstare: Factori determinanţi şi consideraţii privind politicile publice
  • Ghid pentru formarea şi dezvoltarea parteneriatelor. Exemple practice din mediul rural
  • Ghid de promovarea sănătăţii la locul de muncă în comunităţi rurale

Cele trei ghiduri şi temele abordate de acestea au fost dezbătute şi în cadrul celor trei workshop-uri regionale organizate în cadrul proiectului, respectiv Workshop-ul Regiunii Centru – Sibiu, 26 aprilie 2012, Workshop-ul Regiunii Sud-Est – Brăila, 23 mai 2012, şi Workshop-ul Regiunii Sud-Muntenia – Sinaia, 28 iunie 2012.

Astfel, la elaborarea celor trei ghiduri de bună practică, care a fost posibilă prin intermediul parteneriatului transnaţional şi a expertizei reprezentanţilor Belfast Healthy Cities, au contribuit şi cei cca. 70 de participanţi ai fiecăruia dintre cele trei workshop-uri, printre care s-au numărat şi membri parteneriatelor locale şi judeţene, prin comentariile, adăugirile şi completările aduse de aceştia celor trei publicaţii.  e de formare din cadrul proiectului

Welcome / Constituirea şi promovarea de parteneriate

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii