Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE ŞI MOTIVARE PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PARTICIPĂRII ACESTORA LA ACTIVITĂTILE DE FORMARE PROFESIONALĂ INTEGRATE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ADAPTABILITĂŢII LA NEVOILE ŞI EVOLUŢIA PIEŢEI LOCALE ŞI REGIONALE A MUNCII

Campania de conştientizare din cadrul acestui pachet de lucru a avut două componente majore, şi anume: pe de o parte, organizarea de caravane cu participarea unui numar mare de persoane din fiecare comuna integrată în proiect, iar, pe de altă parte, organizarea de sesiuni de informare-educare pentru 480 de angajaţi din mediul rural. Pentru ambele activităţi, au fost elaborate şi diseminate materiale informative şi promoţionale.

Caravanele au constat în organizarea unor sesiuni de informare pe teme de sănătate pentru membrii comunităţii locale, care au beneficiat de prezenţa unui expert de promovarea sănătăţii. Temele abordate în cadrul sesiunilor s-au axat pe subiecte precum importanţa igienei individuale şi a celei colective, efectele nocive ale fumatului şi ale consumului de alcool, precum şi sănătatea reproducerii sau importanţa unei alimentaţii echilibrate.

În cadrul sesiunilor, au avut loc discuţii şi dezbateri, în care persoanele interesate participante la caravane au putut adresa întrebări şi afla soluţii concrete la problemele lor de sănătate. Evenimentele au beneficiat de sprijinul primariilor locale şi au avut drept obiectiv atât creşterea nivelului de informare a locuitorilor din comună în ceea ce priveşte adoptarea unui stil de viaţă sănătos, cât şi creşterea nivelului de înţelegere în privinţa rolului pe care îl are domeniul sănătăţii şi securităţii muncii pentru angajaţi şi manageri.

Sesiunile de informare-educare pentru angajaţi au avut ca tema ergonomia, iar printre informaţiile oferite s-au numărat: câteva noţiuni elementare despre kinetoterapie; indicaţii şi contraindicaţii, tratamente alternative; postura corectă la birou, în maşină şi acasă; recomandări pentru efectuarea corectă a activităţilor zilnice şi recomandări privind fitness-ul; dar şi câteva noţiuni despre sport şi despre importanţa acestuia în viaţa noastră.

Sesiunile au avut parte de o buna primire din partea participanţilor, iar angajatorii s-au declarat interesaţi de acest tip de sesiuni şi pe viitor.

Welcome / Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii